Online buchen

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza acest site, sunteți rugați să vă familiarizați cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE  prezentate în cele ce urmează. Utilizarea în continuare și navigarea pe acest site  reprezintă acceptul de către dumneavoastră a TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE de mai jos:


1. INTRODUCERE

În cele ce urmează sunt reglementate TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE sau CONDIȚIILE DE PROCURARE a serviciilor rezervare – denumite în continuare "rezervare" sau "servicii" – la hotelul Euro House, operat de societatea EURO HOUSE NM SRL, cu sediul social în Baia Mare, strada Victoriei 81, jud. Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului Baia Mare sub nr. J24/315/1996, CUI:7021744, – denumit în continuare "Hotel Euro House". Termenii "Tu" și "Utilizator" sunt utilizați aici pentru a se referi la toate persoanele și / sau entitățile care, din orice motiv, accesează și utilizează serviciile site-ului www.hoteleurohouse.ro denumit în continuare "site-ul".

Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reținerea, stocarea și / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcțiilor oferite în sau de site, sau a conținutului site-ului, în orice modalitate, Utilizatorul este de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare. Ne rezervăm dreptul, la unica și absoluta noastră discreție, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ai acestor TERMENI ȘI CONDIȚII în orice moment, fără nici o notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat. Ca atare, Utilizatorul este rugat să verifice periodic schimbările în acești termeni. Continuarea folosirii site-ului după efectuarea modificărilor, va însemna că acceptați aceste modificări.


2. UTILIZAREA SERVICIILOR DE REZERVARE

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă. În mod nelimitat site-ul și serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Persoanele interesate pot solicita pe e-mail rezervarea unei camere în Hotel Euro House accesând butonul "REZERVĂRI". După completarea câmpurilor cu informațiile cerute , solicitarea se trimite către Hotel Euro House.

La solicitarea scrisă, pe email a unui potențial oaspete al hotelului nostru, vom depune toate diligențele pentru a-i da posibilitatea să beneficieze de serviciile hotelului.
Solicitantul va primi răspunsul tot pe email, într-un interval de maxim 48 de ore.

3. LINKURI CĂTRE SITEURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

Siteul www.hoteleurohouse.ro poate permite linkuri către siteuri sau aplicații care pot fi sau nu pot fi afiliate nouă.

Toate aceste linkuri și aplicații, incluzând dar nu limitandu-se la cele ale unor furnizori de conținut, comercianți, francizori, parteneri de afaceri, denumiți în continuare "FURNIZORI", au termeni și condiții diferite de cele de față. Accesarea și utilizarea unor astfel de linkuri către terțe siteuri sau aplicații și orice corespondență sau tranzacții ați dezvolta utilizandu-le, sunt guvernate nu de către ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ci de către TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACELOR siteuri sau aplicații. Noi vă punem la dispoziție linkuri către terțe siteuri și aplicații numai în folosul sau pentru informarea dumneavastră, iar utilizarea acestora se face pe propriul dumneavoastră risc.

4. PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORULUI

Utilizatorii serviciilor de rezervare pe email, oferite prin www.hoteleurohouse.ro oferă date cu caracter personal – în continuare "datele personale" – și acceptă în mod expres, pe deplin și fără rezerve că Hotel Euro House le poate prelucra datele într-un mod automat și le poate utiliza în anumite studii pentru a-și îmbunătăți și oferi serviciile.

Datele personale pot fi transferate companiilor afiliate Hotel Euro House și/sau terților interesați. Transferul datelor cu caracter personal către astfel de entități are că unic scop furnizarea corectă a serviciilor oferite de Hotel Euro House.

Persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrăm au următoarele drepturi

  • dreptul la rectificare
  • dreptul la ștergerea datelor
  • dreptul de "a fi uitat"
  • dreptul la restricționarea prelucrării
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul la opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa justiției sau autorității naționale de supraveghere a prelucrării
  • datelor cu caracter personal

În acest scop, va fi suficient să contactați Hotel Euro House prin adresa de e-mail eurohousenm(at)yahoo.com sau în scris la sediul social din Baia Mare, strada Victoriei 81, jud. Maramureș.

Hotel Euro House garantează că a luat măsurile de securitate corespunzătoare pentru Protecția datelor cu caracter personal prelucrate.

În plus, Hotel Euro House garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, deși va comunica autorităților publice competente datele cu caracter personal și orice alte informații aflate în posesia sa sau accesibile prin intermediul sistemelor sale care ar putea fi solicitate în conformitate cu dispozițiile legale și de reglementare aplicabile, dacă e cazul.

Utilizatorii site-ului www.hoteleurohouse.ro garantează și sunt responsabili pentru veridicitatea, acuratețea, validitatea și autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate și se angajează să le păstreze în mod corespunzător.

5. UTILIZAREA CORECTĂ A CONȚINUTULUI SITE-ULUI, DE CĂTRE UTILIZATOR

Acest Site este proprietatea Hotel Euro House. Acest site și conținutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea lui deținătorului legal, cu excepția faptului că Utilizatorul poate descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosința proprie necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site și/sau a materialelor conținute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă rețea computerizată este interzisă.

Cu excepția situațiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, și numele comerciale sunt proprietatea Hotel Euro House și nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior.

Hotel Euro House utilizează cookie-uri atunci când utilizatorul navighează pe acest site. Aceste cookie-uri pot fi activate de Hotel Euro House sau de către o terță parte contractată de către Hotel Euro House pentru servicii de măsurare și evaluare. Cookie-urile sunt fișiere trimise browser-ului prin intermediul unui server de web în scopul înregistrării activității utilizatorului în timpul navigării pe website. Cookie-urile utilizate de site sunt asociate doar cu utilizatori anonimi si calculatoarele acestora, ceea ce înseamnă că cookie-urile nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorilor. Utilizarea cookie-urilor înseamnă că serverul pe care este gazduit site-ul poate recunoaște browser-ul web folosit de către utilizator, cu scopul de a face navigarea mai simplă. Cookie-urile sunt de asemenea utilizate pentru a măsura numărul de utilizatori și parametrii de trafic web, precum și pentru a controla progresul și numărul de accesări.

Utilizatorul are posibilitatea de a-și configura browser-ul, astfel încât acesta va fi informat cu privire la primirea de cookie-uri și poate preveni instalarea acestestora pe calculatorul său. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele de utilizare ale browser-ului dvs pentru informații mai detaliate. Pentru a utiliza site-ul, utilizatorul nu are nevoie să permită instalarea de cookie-uri trimise de site sau de o parte terță care acționează în numele Hotel Euro House, fără a aduce atingere necesității utilizatorului de a începe o sesiune nouă pentru fiecare serviciu care necesită o înregistrare prealabilă sau autentificare.

7. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

Ne declinăm orice responsabilitate față de acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-uri care au legătură cu "Site-ul". Părțile nu sunt responsabile pentru proasta funcționare a telefoanelor, rețelelor de electricitate, rețelelor electronice, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultățile acestora, pentru mesajele poștale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poștale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia și a tuturor celor enumerate. Mai mult, Părțile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea și inacuratețea informațiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informații legate de "Site".

Utilizatorul este de acord că Părțile nu sunt responsabile în orice mod pentru rănirea, pierderea sau prejudicierea calculatorului sau a datelor, documentelor informațiilor din calculatorul Utilizatorului sau pentru interceptarea sau folosirea informațiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate și de asemenea nu sunt răspunzătoare în nici un fel pentru rănirea, pierderea, reclamația sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe rețele folosite de Utilizator sau comunicând cu asemenea calculatoare sau rețele.

Site-ul poate să conțină incorectitudini tehnice sau greșeli ori omisiuni tipografice. Hotel Euro House nu este răspunzător pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de prețuri care apar listate pe site-ul nostru. Hotel Euro House își rezervă dreptul de a face modificări, corecții și / sau îmbunătățiri ale site-ului și ale produselor sau programelor descrise în astfel de informații, în orice moment, fără vreo notificare.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervări atunci când se dovedește că un client este angajat în activități frauduloase sau nepotrivite sau în circumstanțe din care reiese că rezervarea conține sau rezultă dintr-o greșeală sau dintr-o eroare.

Acești Termeni și condiții de utilizare sunt guvernate de legea română.